Hvordan virker det?

For at forstå akupunktur skal man acceptere, at der findes andre forklaringer end den vestlige på, hvordan kroppen hænger sammen.

Ifølge kinesisk medicin består kroppen bla. af de såkaldte energibaner, også kaldet meridianer. Vi har 12 hovedmeridianer og 8 ekstra meridianer og et hav af indre meridianer, som så har forbindelse til organerne og resten af kroppen. Disse 12 energi baner kan påvirkes ved at sætte sterile engangsnåle i specifikke punkter langs de forskellige meridianer. Forståelsen er, at livsenergien også kaldet Qi skal flyde frit og uhindret, for at kroppen kan nyde optimal helbred. Hvis der er stagnation skal energien bevæges. Hvis der er for lidt skal der tilføres, og hvis der er for meget, skal der drænes.

Man kan ikke ud fra en vestlig medicinsk vurdering forklare, hvorfor akupunktur virker, men den nyeste teori er at de løber langs fascia som er et forbindende væv og findes overalt i kroppen.  Man kan måle akupunkturens virkning ved at se på blodgennemstrømning, ændringer i blodtryk, frigørelse af kemiske stoffer og elektriske udslag på akupunkturpunktur.

There’s a field somewhere beyond all doubt and wrong doing. I’ll meet you there.– Rumi

Kinesisk medicin bygger på en holistisk tankegang og ser mennesket som en helhed, hvor der ikke er nogen adskillelse mellem krop og psyke. De er begge aspekter af den samme helhed. Alle organer i kinesisk medicin har et fysisk, et psykisk og et følelsesmæssigt aspekt. Når der er ubalance i en del, vil det påvirke de andre.

De fleste af os kender Yin og Yang tegnet, som symboliserer de 2 modvirkende kræfter i universet. Dynamikken mellem Yin og Yang skal være i balance ellers kan sygdom opstå. Fx skal der være balance mellem hvile (Yin) og aktivitet (Yang). Hvis vi er aktive i for lang tid af gangen uden hvile, bruger vi os selv uhensigtsmæssigt, vores system er ikke i balance, immunforsvaret er svækket, hvad vi kalder Wei Qi i kinesisk medicin, som så åbner op for, at udefrakommende påvirkninger kan influere balancen på en negativ måde. Eller en indre påvirkning som fx sorg eller vrede kan blive for overvældende. Noget som systemet havde kunne håndtere, hvis balancen mellem hvile og aktivitet havde været der.

Sort/Hvid. Nat/Dag. Kvinde/Mand. Sol/Måne er alle udtryk for Yin ogYang. De støtter hinanden, komplimenterer hinanden, bliver til hinanden … De har brug for hinanden, for at eksistere.

Hvad kan behandles?

Akupunkturen har været anvendt i årtusinder og vist flotte resultater ved en lang række sygdomme, hvilket jeg også har erfaret fra mine 2 kliniske praksis ophold på hospitaler i Kina. Akupunktur er god til tilstande, hvor energien er blokeret. Hvis en kvinde til gengæld kommer ind med et stort Yin underskud, så er urtemedicin mere passende. Oftest er en kombination at foretrække.

Akupunktur anerkendtes for alvor i Vesten i 1979, da Verdens sundhedsorganisation (WHO) udarbejdede en liste over lidelser, som de mener akupunktur kan afhjælpe.

Akupunkturen er derfor i dag genstand for en stigende interesse, der for få år tilbage var utænkelig i medicinske fagkredse. Gennem tiden er millioner af patienter verden over blevet overbevist om akupunkturens fantastiske effekt på en lang række lidelser.

 • Alle former for smerte
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Hovedpine/Migræne
 • Rygsmerter
 • Frossen skulder
 • Tennisalbue
 • Menstruationsproblemer
 • Mave-tarmlidelser
 • Bihulebetændelse
 • Højt Blodtryk
 • Eksem
 • Kredsløbsproblemer
 • Lidelser i sanseorganer
 • Immunsygdomme
 • Hormonelle forstyrrelser

Hvordan foregår en behandling?

En behandling starter med, at jeg beder klienten fortælle lidt om problemets art. Hvordan det er opstået.? Hvornår det startede?. Hvad der gør det bedre, hvad gør det værre?. Om der andre ting end det primære klienten er kommet med?

Alt efter hvad klienten kommer med vil jeg stille forskellige spørgsmål for at få et indblik i, hvordan det energetiske, fysiske og psykiske niveau er, og organernes tilstand.  Dette bliver kombineret med, at jeg iagttager tungen og føler pulsen. Tungens farve, form, størrelse, belægning og struktur, sammen med pulsens dybde, rytme, bredde og styrke i forskellige positioner, kan der dannes et meget præcist billede af kroppens tilstand.

Når den indledende samtale, som kan være mellem 5 og 45 min,  afhængig af problemets kompleksitet, og diagnosen er stillet, kan det være, der bliver givet nogle råd til hvad man selv kan gøre for at tage ansvar for sit eget helbred. Det kan være livsstilændringer, kost, åndedræt, en yoga- eller Qi- gong øvelse, som er passende.

Behandlingen fortsætter med, at jeg indfører ultratynde, sterile engangsnåle i udvalgte punkter på kroppen. Typisk bruger jeg mellem 3 og 16 nåle, som skal blive siddende i 20 til 40 minutter.

Ved efterfølgende behandling kommer vi ind på, hvordan det er gået siden sidst, om der er ændringer i symptomer, om der opstået nye, og hvis vi er heldige, fortæller klienten om en ”aha oplevelse”, der har manifesteret sig som følge af behandlingen.

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det er meget svært at sige på forhånd. Nogle akutte tilstande kan klares med en enkelt behandling, mens mere kroniske lidelser tager længere tid. Dog, hvis der ikke er en ændring eller effekt overhovedet efter de første 3 behandlinger, vil jeg foreslå at stoppe forløbet.

Min erfaring fortæller mig, at det som oftest gør en forskel, er, når klienten selv tager ansvar for sit eget liv og laver evt. ændringer i kosten eller livsstil, da det er her, man hyppigst skal søge efter de årsager, der er skyld i problemets opståen. Det kan nogen gange være svært for et vestligt sind at acceptere, da vi er opvokset med et læge- og hospitalsvæsen, som er sygdomsorienteret i forhold til kinesisk medicin, som er sundhedsorienteret. I den vestlige verden har vi en tendens til at en pille klarer alt. En ”fix mig” attitude, som gør, at vi lægger ansvaret fra os. Udenfor os selv. Måske ikke lige dig, da du ved at være på denne side, viser en interesse for denne healingsform.:)

Send mig en besked eller book en behandling:

  Navn (nødvendigt)

  Email (nødvendigt)

  Besked (nødvendigt)